Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
 

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ένωση Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι

ΙΔΡΥΣΗ Α.Μ:8475/4-7-2008

Όλοι οι μισθωτοί (ιδιωτικού  και δημόσιου) ανήκουν στο συνδικαλιστικό σωματείο. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας μόνο το συνδικαλιστικό σωματείο  μπορει να κάνει. Αυτό σημαίνει συνάδελφοι ότι θα πρέπει να το πλαισιώσετε, να το στηρίξετε, να το οργανώσετε ( εκλογές , διοίκηση κ.λ.π ) για να μπορείτε να διεκδικήτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασία σας. Χάνετε αρκετά χρήματα κάθε χρόνο, όταν ο  συνδικαλιστικός μας χώρος, δεν παρίσταται και δεν διεκδικεί τις συμβάσεις σας.

 

 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design