Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Διοικητικό Συμβούλιο
 

  Πρόεδρος: Συγκούνας Περικλής  

  Αντιπρόεδρος:  Μασμανίδης Μωϋσής

  Γενικός Γραμματέας: Γαρέλλας Νικόλαος

  Ταμίας: Δόϊος Γεώργιος

  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:   Κοντίνης Στυλιανός 

  Υπεύθυνος Εκδόσεων: Παγώνης Χρήστος ς  

  Υπεύθυνος Περιφερειακών τμημάτων:  Φλαμπούτογλου ¶ρης- Γαλανομάτης Γαβριήλ 

  Μέλη: - Ρώσιος Στέργιος

 

 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design