Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Μητρώο εξειδίκευσης μελών
<<Ειδικεύσεις | Ηλεκτρολογικά Ιδιωτικών Έργων - Ηλεκτρομηχανολογικ
 
 Παπαδαντωνάκης Ιωάννης
Πόλη: Χανιά - Περιοχή: Βαμβακόπουλο - Διεύθυνση: 4η παρ. Καζαντζάκη αρ. 6
Τηλεφωνο: 2821096850 - Fax: 2821090787 - E-mail: i-papada@otenet.gr - Web:

 
 
 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design