Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δραστηριότητες


Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά και συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανολογίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο επιμόρφωσης - κατάρτισης  με τίτλο:

 

 

«ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

 

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συμμόρφωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας (Π.Δ.66/21.07.2010) και απευθύνεται  σε Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματίες χωρισμένους σε δύο εκπαιδευτικές κατηγορίες των 100 και 250 ωρών επιμόρφωσης, αντίστοιχα.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στο γνωστικό αντικείμενο του Τεχνικού συσκευών Αερίων Καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν άμεσα να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τεχνικού συσκευών Αερίων Καυσίμων παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Νοεμβρίου 2011 ξεκινούν οι εγγραφές για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες :

 

 

Τηλ. 210 5381423, email: autogas@teipir.gr

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Κων/νος Στέφανος Νίκας

 

Καθηγητής Εφαρμογών

 

 
Επιστροφή
 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design